Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

משקיעים במיכמן

קצב הצמיחה של חברת מיכמן והמספרים מדברים בעד עצמם.
השילוב בין רגולציה מוסדרת לאפשרויות של בעלי עסקים לקבל פתרונות מימון מקצועיים ומהירים - מובילים לגידול בביקוש לשירותי חברת מיכמן.
אנחנו קוראים לך להצטרף אל סיפור ההצלחה שלנו בהשקעה בעסק משגשג. יחד נזניק את העסקים בישראל!

תמונה של דורון ויניב
     

לקחת חלק מהותי בהנעת המשק הישראלי

הצלחת עסקים ישראליים היא מטרה עיקרית במיכמן ואנחנו רואים בזאת אקט של שליחות. יש לנו ולמשקיעים שלנו כוח ליצור השפעה חיובית אדירה על המשק
ולהזניק את הכלכלה והעסקים בישראל.
אנחנו קוראים לך להשקיע במיכמן ולהיות חלק אינטגרלי בהנעת המשק הישראלי קדימה,
בקידום עסקים אל עבר מימוש הפוטנציאל שבהם
ובחיזוק המשק הישראלי אל עבר יציבות כלכלית ושגשוג.
ההשקעה שלך בנו, היא ההשקעה שלך בהם, ולמעשה - בכולנו.

תמונה של שירה קולמן גולובינסקי    

מניות וניירות ערך